Biura maklerskie

3 listopada 2011

Każdy, kto praktykował grę na giełdzie na pewno spotkał się z pojęciem biura maklerskiego. Jest to instytucja, z usług której jesteśmy zobowiązaniu skorzystać w obliczu rozpoczęcia inwestycji na platformie giełdowej. Czym dokładnie są biura maklerskie i jakie jest spektrum ich możliwości w poniższym materiale.

Podstawę prawną funkcjonowania domów i biur maklerskich w Polsce stanowi ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.jedn. Dz.U. 2010 nr 211, poz. 1383). Funkcjonowanie domów maklerskich wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Czym dokładnie zajmują się owe instytucje? Ogólnie rzecz ujmując biura maklerskie zajmują się szeroko pojętym obrotem papierów wartościowych. Podstawową funkcją domów maklerskich jest zatem pośrednictwo w zakupie i sprzedaży poszczególnych akcji oraz prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych służących do ich obsługi. Ponadto biura maklerskie zajmują się doradztwem w zakresie inwestowania i nabywaniem lub zbywaniem papierów wartościowych zarówno na cudzy rachunek jak i na własny. Na co powinniśmy zwracać uwagę wybierając konkretne biuro maklerskie?

Kryteria doboru

Najważniejszym czynnikiem jest jakość obsługi oraz poziom opłat związanych z obrotem papierów wartościowych. Jeżeli chodzi o koszty obsługi to powinniśmy zwracać uwagę na prowizję akcji internetowych, prowizję obligacji, prowizję od zleceń telefonicznych, opłat za zlecenia na rynki zagraniczne i ewentualne zniżki prowizji przy tzw. „daytradingu” .Kolejnym istotnym aspektem przy wyborze instytucji pośredniczącej jest  możliwość zapisu przez internet na akcje oferowane na rynku pierwotnym. Niektóre biura maklerskie oferują swoim klientom prowadzenie rachunku IKE. Przykładem takich instytucji jest BOŚ Bank, PKO BP, BZ WBK Bank.