chcesz to zmień fundusz OFE

5 października 2011

 

Młodsze pokolenie przyszłych emerytów zostało przez państwo zmuszone do myślenia już teraz o swojej emeryturze. Każda osoba urodzona po 31 grudnia 1968 roku, za którą kiedykolwiek była odprowadzana składka do ZUS musi przystąpić do OFE, czyli do Otwartego Funduszu Emerytalnego. OFE tzw. drugi filar zajmuje się gromadzeniem i pomnażaniem pieniędzy przeznaczonych na przyszłą emeryturę. Co miesiąc pracodawca odprowadza do ZUS 19,52% pensji pracownika z czego 17,22% zostaje w ZUS a 2,3% ZUS przelewa do OFE. Opłata obligatoryjna za zarządzanie wynosi w każdym funduszu 3,5% . Do funduszu muszą zapisać się osoby, które: rozpoczęły pracę na umowę o pracę, odbywają płatny staż, prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, pracują na umowę zlecenie i nie są uczniem/studentem lub mają więcej niż 26 lat lub odbywają płatne praktyki. Fundusz emerytalny wg ustawy należy wybrać w ciągu 7 dni od rozpoczęcia pracy. Jeśli pracujesz dłużej niż 7 dni i nie wybrałeś OFE, to ZUS wylosuje go dla Ciebie (listę funduszy biorących udział w losowaniu można wcześniej sprawdzić). Można należeć tylko do jednego funduszu. Przed wyborem funduszu warto samodzielnie przeanalizować ogólnodostępne dane i podjąć decyzję. Na co zwracać uwagę wybierając fundusz emerytalny?  Na pewno na wyniki inwestycyjne funduszu – mają one największy wpływ na wysokość naszej emerytury. Jeśli wybraliśmy fundusz i widzimy, że źle on zarabia pieniądze, może wówczas nastąpić zmiana funduszu ofe. Należy pamiętać, że zmiana funduszu ofe  jest bezpłatna. Od 1 maja 2011 roku zmiana OFE jest bezpłatna dla każdego członka funduszu emerytalnego bez względu na staż. Zatem w dowolnym momencie bezpłatnie można odejść z obecnego funduszu emerytalnego.  Rekordowy pod względem transferów między funduszami był listopad 2010 roku, kiedy ponad162 tysiące osób zmieniło swoje fundusze. Zmiany funduszu nie należy robić pochopnie. Zmiana funduszu możliwa jest nie częściej niż 4 razy w ciągu roku. Zmiana otwartego funduszu związana jest z przeniesieniem środków znajdujących się na obecnym rachunku do innego funduszu, czyli tzw. wypłatą transferową. Najważniejszą rzeczą, na którą powinniśmy zwrócić uwagę przy zmianie dotychczasowego funduszu są długoterminowe stopy zwroty. Warto w tym celu przeanalizować długoterminowe rankingi emitowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Aby nastąpiła zmiana funduszu ofe klient musi wypełnić formularz zmiany OFE. Po wypełnieniu tego formularza należy podpisać umowę z nowo wybranym funduszem emerytalnym. Ze strony klienta to tyle. Resztą zajmuje się już agent funduszu.