Doradca inwestycyjny

31 marca 2012

Czy zastanawialiśmy się jak bardzo wyspecjalizowany jest doradca inwestycyjny?

W tym momencie mówimy o osobach, które zdały pozytywnie specjalny egzamin nadający odpowiednie uprawnienia do wykonywania takiego zawodu a nie o tych, którzy wykonują fach wbrew regulacjom prawnym stosując różne sztuczki na ich ominięcie.

Aby doradca inwestycyjny otrzymał swoje uprawnienia musi zdać z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę finansowego, który zdawany jest przed Komisją Nadzoru Finansowego. Są to jedne z bardziej prestiżowych uprawnień zawodowych w naszym kraju. Aktualnie prawdziwych doradców finansowych z uprawnieniami posiada kilkaset osób. Zdobyte kwalifikacje są odpowiednikiem międzynarodowego certyfikatu CFA. Na czym polega egzamin, który musi zostać zaliczony przed otrzymaniem uprawnień?

Jak w przypadku wielu innych egzaminów jak np. egzamin na uprawnienia budowlane czy też egzamin z zakresu radcy prawnego ma charakter państwowy. Odpowiednia komisja zostaje powołana przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Cały zakres sprawdzania umiejętności składa się z trzech etapów. Pierwszym z nich jest test wyboru a pozostałe dwa mają charakter pisemny. Na części testowej otrzymujemy zestaw 110 pytań z podanymi czterema proponowanymi odpowiedziami z których musimy wybrać prawidłowe w przeciągu pięciu godzin. Następny etap egzaminu jest czysto analityczny.

Należy rozwiązać bowiem problem dotyczący zagadnień finansowo rachunkowych z różnych dziedzin. Następna część egzaminu dotyczy problematyki etyki zawodowej i kontrolowaniu oraz zapobieganiu przestępstwom gospodarczym na rynku kapitałowym. Składa się on z dwóch pytań a warunkiem zaliczenia jest poprawna odpowiedź na każde z nich.

Poprzez odpowiednie sprawdzenie teoretycznego przygotowania z dziedzin takich jak prawo cywilne, gospodarcze, podatkowe, dewizowe oraz z przedmiotów czysto ścisłych jak rachunkowość, ekonomia, statystyka, matematyka finansowa oraz wiele innych Komisja Nadzoru Finansowego przyznaje z czystym sumieniem uprawnienia osobie, która w tym momencie w świetle prawa jest doradcą inwestycyjnym.