Przedstawiamy Wam profesję doradcy inwestycyjnego

9 lutego 2012

Rynek szkół niepublicznych w naszym kraju z roku na rok coraz bardziej się rozrasta. Przybywa bowiem uczelni, które promują ciekawe aczkolwiek mało przyszłościowe zawody. Dzięki temu w Polsce jest najwięcej wykształconych bezrobotnych. Zastanawiasz się nad przyszłym zawodem? Dzisiaj przedstawiamy Wam profesję doradcy inwestycyjnego. Według ekspertów jest to jeden z najbardziej perespektywicznych zawodów.

Wykonywanie zawodu doradcy inwestycyjnego wiąże się ze zdobyciem specjalnej licencji. Do niedawna jedyną upoważnioną do prowadzenia czynności doradczych osobą był doradca inwestycyjny. Dzisiaj sytuacja nieco się zmieniła bowiem tego rodzaju usługi mogą świadczyć również maklerzy giełdowi. Aby się tak stało należy zdać państwowy egzamin. Od 1993 roku prawo do wykonywania tego zawodu uzyskało zaledwie 288 osób. To niewiele. Zdanie owego testu nie należy jednak do najprostszych. W przypadku obywateli polskich należy posiadać zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych. To tyle w kwestii prawnej. Egzamin odbywa się na trzech płaszczyznach. Jednostką oceniającą jest Komisia Nadzoru Finansowego. Aby uzyskać pozytywny wynik, należy posiadać wiedzę z zakresu instrumentów inwestycyjnych, finansów publicznych, ekonomii, rachunków inwestycyjnych itp. Zanim przystąpimy do egzaminu powinniśmy się wcześniej głęboko zastanowić bowiem opłata za tego rodzaju „przyjemność” będzie nas kosztowała 500 PLN. Jego zasady, forma i tryb zostały określone w stosownym rozporządzeniu wydanym przez Ministra Finansów. Pierwszy z trzech etapów to zamknięty test wielokrotnego wyboru. Trwa on 5 godzin. Etap drugi to kombinacja pytań zamkniętych i otwartych. Trzeci etap , do którego dochodzi bardzo mała ilość osób to seria pytań dotycząca etyki zawodu doradcy inwestycyjnego, zapobiegania przestępstwom na rynku kapitałowym oraz rekomendacji inwestycyjnych. Nie jesteś pewny czy Twoja wiedza z zakresu ekonomii jest wystarczająca? Na rynku istnieje mnóstwo różnych kursów, które mają nas przygotować do profesji doradcy. Jest to jednak kosztowna inwestycja bowiem opłata za semestr takiego kursu wynosi ok. 5000 PLN.