Encyklopedia leasingowa

4 października 2011

W natłoku informacji o rynkach kredytowych, funduszy inwestycyjnych, lokat bankowych, wiadomości z giełdy oraz aktualnej sytuacji finansowej, umyka nam temat związany z rynkiem leasingowym. Jest to rynek nie mniej ważny dla klienta, niż na przykład rynek kredytowy. Firmy leasingowe prowadzą rozległe interesy, są także banki powiązane z firmami tego typu. Na początek wyjaśnienie co to w ogóle jest leasing. Według wolnej encyklopedii leasing  jest umownym środkiem cywilno prawnym, a w jego ramach jedna ze stron umowy, czyli finansujacy – leasingodawca, przekazuje drugiej stronie, czyli kupującemu – leasingobiorcy, prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingowej okres. W zamian za ustalone w umowie ratalnej opłaty.
W ramach umowy leasingowej przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą bierze jakąś rzecz / na przykład samochód, czy też samochody/ od firmy leasingowej na jakiś z góry określony termin. Oczywiście nie za darmo, kwota opłat zostaje ustalona w umowie i po jej wygaszeniu leasingobiorca powinien zwrócić tę rzecz, albo ma prawo odkupić /jeżeli zostało to zapisane w umowie/ po odliczeniu amortyzacji. Jest to nieco inna forma kredytowania działalności firmy o tyle lepsza, ponieważ leasingobiorca może wejść w posiadanie tej czy innej rzeczy nie angażując przy tym środków własnych. Poza tym kredyty mają to do siebie, że są drogie i nie zawsze można je w banku dostać, a przede wszystkim trzeba je zwrócić. Natomiast oddane w leasing przedmioty po wygaśnięciu umowy możemy zwrócić, a także odkupić na korzystnych warunkach. Kolejną zaletą leasingu są podatki, a w zasadzie korzystne warunki podatkowe dla klientów leasingu.
Spróbujmy podsumować zalety leasingu. Firmy leasingowe to niewielkie zaangażowanie własnego kapitału, opłaty leasingowe w leasingu operacyjnym są wpisane w koszty uzyskania przychodu i to jest właśnie przewaga leasingu nad kredytem, lub inwestycją ze środków własnych. Poza tym zobowiązania z tytułu leasingu mają charakter pozabilansowy, a to oznacza, że nie powodują zmniejszenia zdolności kredytowej leasingobiorcy. Kolejna zaletą jest fakt, że leasingodawca nie żąda dodatkowych zabezpieczeń tej transakcji, co przy kredytowaniu stanowi podstawę, a także procedury zawarcia umowy leasingowej nie są tak skomplikowane jak podczas zawierania umowy kredytowej czy też każdej innej umowy. Umowę leasingową zawiera się szybko, łatwo i przyjemnie.