Formalności przy kredycie w Pekao SA

14 października 2018

Uzyskanie pożyczki jest uzależnione od spełnienia wymogów instytucji finansowej i od zdolności kredytowej klienta. Jakie formalności czekają osobę wnioskującą o kredyt w Banku Pekao SA?

Procedura udzielenia kredytu jest indywidualna dla danego banku. W trakcie procesu kredytowego każdy z nich może poprosić klienta o dostarczenie innych dokumentów. Jednak wspólnym elementem wszystkich formalności kredytowych w każdym banku jest wniosek kredytowy. Oprócz tego dokumentu do oceny zdolności kredytowej banki wymagają oświadczenia o zarobkach lub innych dokumentów poświadczających otrzymywane przez klienta dochody – mogą to być wyciągi z konta lub rozliczenie roczne PIT. Na podstawie tego typu dokumentów bank ocenia zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy i wydaje decyzję kredytową. Więcej formalności czeka nas przy kredycie hipotecznym lub mieszkaniowym. W tym przypadku, oprócz dokumentów potwierdzających nasze dochody oraz samego wniosku, będziemy musieli do banku dostarczyć papiery dotyczące nieruchomości, która będzie zabezpieczeniem kredytu.

Rodzaje wymaganych dokumentów

Dokumenty potrzebne przy kredycie możemy podzielić na następujące grupy:

  • dokumenty osobowe kredytobiorcy, np. dowód osobisty, paszport;
  • dochodowe (zaświadczenia o zarobkach, PIT, wyciąg z rachunku bankowego itp.),
  • dotyczące innych zobowiązań kredytowych (np. umowy kredytowe lub zaświadczenie o obsłudze kredytu);
  • dotyczące nieruchomości.

Dokumenty potrzebne w Pekao SA

W przypadku zakupu domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym do Banku Pekao musimy do banku dostarczyć:

  • aktualny odpis z KW prowadzonej dla kredytowanej nieruchomości;
  • w przypadku, gdy budynek nie widnieje w księdze wieczystej – dokument świadczący, że przedmiot kredytowania został oddany do użytkowania;
  • w przypadku, gdy nieruchomość, na której stoi budynek, obciążona jest hipoteką zabezpieczającą kredyt zaciągnięty na realizację inwestycji – zaświadczenie banku-wierzyciela zawierające zgodę na wyłączenie nieruchomości mającej stanowić przedmiot kredytowania;
  • oświadczenie sprzedawcy nieruchomości na formularzu pobranym z banku;
  • umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości zawarta pomiędzy klientem a sprzedawcą;
  • wyciąg z KRS zbywcy,  zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej inwestora.