Inwestujmy w obligacje

10 kwietnia 2012

Inwestowanie na giełdzie czy też na rynku funduszy inwestycyjnych w tym trudnym dla inwestorów okresie jest naprawdę bardzo ryzykowne. Najbardziej ryzykowne jest oczywiście inwestowanie inwestycyjnych fundusze akcji, najmniej inwestycyjnych obligacje skarbu państwa. Wybór należy do inwestorów, ale oni przecież doskonale orientują się, że bezpieczniej jest teraz inwestować w obligacje skarbu państwa. Można też w bezpieczniejsze fundusze jakimi są fundusze zrównoważone, ponieważ inwestują one zarówno inwestycyjnych akcje jak inwestycyjnych obligacje skarbu państwa. Jest też jeszcze jednak istotna rzecz, mianowicie wiedza, która inwestor powinien posiadać. Jeżeli jej nie ma najlepiej niech wspomaga się opiniami inwestycyjnych wskazówkami doradców finansowych.
– Problem inwestycyjnych tym, że doradcom również tak nie do końca można ufać. Różni są bowie doradcy. Znałem takich, którzy nie mieli pojęcia inwestycyjnych inwestowaniu inwestycyjnych udawali, że zęby na tym zjedli. Najważniejsza moim zdaniem jest praktyka inwestycyjnych trochę szczęścia. inwestycyjnych drugiej strony doświadczeni inwestorzy też kiedyś zaczynali inwestycyjnych też musieli się dużo nauczyć. Dlatego może rzeczywiście na początek lepiej inwestować bezpieczniej w kilku funduszach inwestycyjnych a nie w jednym. Bezpieczniej to rzeczywiście w obligacje skarby państwa, albo na przykład w fundusze hybrydowe – powiedział jeden inwestycyjnych inwestorów.
Nie ulega wątpliwości, że rynek funduszy inwestycyjnych jest rynkiem o bardzo szerokich możliwościach inwestycyjnych, z bogatą ofertą, poza tym powinno się, a nawet trzeba poznać rodzaje funduszy inwestycyjnych. Ich gama jest również bardzo bogata: fundusze zamknięte, otwarte, obligacji skarbu państwa, mieszane, zrównoważone itd, Aby je wszystkie poznać, a przede wszystkim zasady ich funkcjonowania, niezbędna jest wiedza. Nie każdy inwestor taką wiedzę ma, a już z pewnością nie mają jej początkujący inwestorzy. Na przykład fundusze parasolowe. Swego czasu były wielkim hitem na rynku funduszy inwestycyjnych, a i teraz mają wielu zwolenników. Fundusze parasolowe najogólniej rzecz ujmując pozwalają na ominięcie podatku od zysku. Ale nie całkowitego, bowiem jeżeli na jednym subfunduszu stracimy, a na drugim zyskamy zapłacimy tylko różnicę a nie cały podatek.