Jak podpisywać deklarację wekslową

22 września 2011

Deklaracja wekslowa potwierdza zgodność porozumienia między bankiem a wystawcą weksla. Jest to forma dokumentu, która jest wystawiana wraz z wekslem in blanco. Deklaracja wekslowa powinna zawierać warunki spełnienia weksla oraz kwotę , na którą weksel może być wystawiony. Powinien na niej znaleźć się także termin płatności.

Czym dla dłużnika jest deklaracja wekslowa? Otóż podpisanie tego dokumentu chroni interesy osoby zadłużonej. Zabezpiecza go przed wypełnieniem weksla przez nieuczciwego posiadacza. Najczęściej spotykane weksle to weksle własne. Jest to spowodowane niewiedzą stron, które nie zdają sobie sprawy z tego jak wysokie może być ich potencjalne zobowiązanie. Niebezpieczeństwo tkwi w momencie, kiedy bank przekazuje kredytobiorcy kredyt to nie wie dokładnie jaka jego część zostanie spłacona a jakiej będzie musiał dochodzić. Podobny scenariusz dotyczy kwestii leasingu. Wielką niewiadomą są bowiem dane dotycząc kwoty czy terminu płatności. Wszystkie najważniejsze aspekty powinny znaleźć się zatem na odrębnym dokumencie , który nazywa się deklaracja wekslowa.  Porozumienie to może być zawarte w sposób ustny lub pisemny. Dokument ten nie jest warunkiem ważności weksla in balnco.  Nie jest on bowiem uzależniony od istnienia deklaracji wekslowej. Komu powinno zależeć na deklaracji? Jest ona niezbędna dla dłużników wekslowych, na nich spoczywa odpowiedzialność za treść weksla. Porozumienie wekslowe powinno być podpisane przez dwie strony stosunku wekslowego. Jeżeli podpis zostanie złożony jedynie przez dłużnika, deklaracja wekslowa jest nieważna. Z reguły jest ona podpisywana w jednym arkuszu i oddawana w ręce wierzyciela. Konkludując podpisanie deklaracji wekslowej zabezpiecza interesy dłużnika. Chroni go przed niezgodnym z porozumieniem wekslowym wypełnieniem weksla.