Jak weksel to i deklaracja wekslowa

17 września 2013

Kryzys jak wiemy nie ustępuje coraz gorszą mamy sytuację finansową i dlatego staramy się ją poprawić starając się o kredyty. Często również kredyty potrzebne są nam do innych celów takich jak chociażby zakup mieszkania czy samochodu i dlatego wtedy również sięgamy po kredyty. Ale pamiętajmy że czas kredytów bez zabezpieczeń już dawno się skończył a w zasadzie zawsze musimy mieć coś w zastaw aby bank zgodził się na udzielenie kredytów. Dlatego zabezpieczenia są różne, na przykład zabezpieczeniem kredytów hipotecznych są nieruchomości i wpis hipoteki do księgi wieczystej, mogą być poręczyciele i weksle in blanco z podpisami poręczycieli oraz starającego się o kredyt. A trzeba pamiętać że jak weksel in blanco to również deklaracja wekslowa. A co to jest właściwie deklaracja wekslowa? Otóż deklaracja wekslowa niezmienne towarzyszy wekslowi i określa jak weksel ma zostać wypełniony i deklaracja wekslowa jest umową pomiędzy wystawcą weksla a więc bankiem oraz remitentem i na jego rzecz mają być wypłacone zobowiązania z weksla. Poza tym pamiętajmy że jeżeli nie spłacamy kredytów które zabezpieczone są wekslami bank może sprzedać nie spłacane kredyty wraz z wekslami in blanco. Wtedy deklaracja wekslowa zabezpiecza interesy kredytobiorcy bowiem kupujące nie spłacane kredyty nie mogą w wekslu wpisać kwoty z sufitu. Jeżeli jesteśmy już przy kredytach to nie zapominajmy że teraz jest kryzys i banki żądają konkretnych zabezpieczeń. Ale jeżeli na przykład ktoś ma konto w banku a bank ma dostęp do finansów swoich klientów i wie czy starającego się o kredyt stać jest na taki czy inny kredyt ponieważ ma takie czy inne dochody to żadnych zabezpieczeń nie wymaga. Ale jeżeli staramy się o kredyty w innych bankach sytuacja wygląda już zupełnie inaczej i aby kredyt w obcym banku dostać musimy przedstawić i zaświadczenia o dochodach i zabezpieczenia.