Kredyty inwestycyjne

23 lutego 2012

Kredyty inwestycyjne to wieloletnie finansowanie przedsiębiorstwa, którego celem jest rozbudowa i rozwój środków trwałych przedsiębiorstwa. Jakie kryteria należy spełnić, aby móc pozwolić sobie na ów kredyt? Te i inne informacje dotyczące kredytu dla firm w poniższym artykule.

Warunkiem nabycia takiego kredytu jest przedstawienie efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia, przewidywanych zysków, dobrego planu wykorzystania takiego kredytu. Noe bez znaczenia jest również dotychczasowy obrót jaki wygenerowało przedsiębiorstwo. To daje bankowi jasny obraz kondycji finansowej firmy. Im lepsza tym kredyt inwestycyjny jest bardziej prawdopodobny. Kredyty inwestycyjne udzielane są w postaci jednorazowej transzy lub linii kredytowej. Każdy kredytobiorca ma do wyboru dwie formy spłat. Pierwszą są raty annuitetowe – raty spłat przez okres wykorzystania. Alternatywą są raty zmienne , które cechują się coraz mniejszą wartością odsetek wraz z upływającym czasem. Kredyty inwestycyjne oferowanych przez instytucje finansowe wyróżniamy trzy jego rodzaje:

Kredyty inwestycyjne na wyposażenie – są to kredyty przeznaczane na zakup lub modernizację sprzętu, nabywanie lub budowę majątku trwałego (w przeważającej części są to kredyty krótko- i średnioterminowe

Kredyty inwestycyjne na restrukturyzacje – przeznaczone na pokrycie kosztów przebudowy struktury gospodarczej przedsiębiorstwa w celu przywrócenia równowagi

Kredyty inwestycyjne na zakup lub budowę całych obiektów przemysłowych i rolnych.

Kredyty inwestycyjne mogą być przeznaczone na inwestycję, rozwój środków trwałych lub zakup papierów wartościowych. Kredyt inwestycyjny możesz wziąć nawet na 25 lat, co pozwoli Twojej firmie na realizację inwestycji również długofalowo. Kredyt inwestycyjny można zaciągnąć w postaci jednorazowego przelewu lub miesięcznych transz.