Najlepszy kredyt

5 lipca 2012

Kredyty cieszą się w naszym kraju coraz większym powodzeniem. Rynek bankowy kwitnie wraz z coraz słabszą sytuacją mikro i makro ekonomiczną kraju. Wraz z pogarszającą się kondycją Polski , rząd wprowadza nowe regulacje względem udzielania pożyczek kredytowych. Ostatnim rozporządzeniem była Rekomendacja S II, która weszła w życie kilka miesięcy temu.

Rekomendacja S II jest zmodernizowaną wersją Rekomendacji S. Owe roszczenie Komisji Nadzoru Finansowego ma na celu uregulowanie kwestii spłat kredytów walutowych. Zmiany zostały wprowadzone z kilku bardzo ważnych powodów. Pierwszym był spread walutowy jaki banki narzucały klientom, którzy zdecydowali się na kredyt walutowy. Spread walutowy jest istotnym, choć ukrytym kosztem kredytu, stąd banki często wykorzystują tę możliwość dodatkowego zysku.  Drugą przyczyną dzisiejszego stanu rzeczy jest oczywiście wzrost tabel kursowych i ryzyko kursowe związane z pożyczkami w obcych walutach.  Najistotniejszym roszczeniem Rekomendacji S II jest wycofanie z ofert kredytowych, pożyczek w nie polskiej walucie. Kolejnym istotnym postulatem jest również obowiązek naliczania zdolności kredytowej konsumenta jedynie dla 25 lat . Oczywiście kredyt może być spłacany nawet przez 40 lat.  Jednym z najbardziej istotnych postulatów ZBP jest wprowadzenie tzw. okresu przejściowego. Banki chcą, aby data wejścia w życie zmian, wprowadzających maksymalny udział kredytów w walutach obcych w portfelu banków, została ustalona na minimum 18 miesięcy od daty ogłoszenia przyjętej wersji Rekomendacji. W jaki sposób będzie wyglądała nasza kredytowa przyszłość? Niestety ok. 20% konsumentów straciło szansę na bankowe finansowanie. Najlepszy kredyt jaki możemy dzisiaj otrzymać to pożyczka, która w najmniejszym stopniu obciąża nasz portfel.  Czy takie kredyty są dzisiaj możliwe?