Odmowa kredytu

4 kwietnia 2012

Każdy , kto złożył wniosek o bankowe finansowanie żyje nadzieją , że otrzyma pozytywną opinię banku. Niestety nie zawsze jest to możliwe. Instytucje finansujące mową odmówić udzielenia kredytu z kilku podstawowych powodów. Dowiedz się na co uważać!

Istnieje kilka zasadniczych powodów, dla których banki mogą odmówić nam udzielenia wsparcia w postaci kredytu. Najważniejszym z nich jest niewystarczająca zdolność kredytowa. Składa się na nią szereg istotnych czynników. Na zdolność kredytową składa się szereg czynników. Jest to m.in. poziom generowanych dochodów, źródło zarobku, ilość osób w gospodarstwie domowym a nawet płeć. Instytucja finansowa zanim udzieli komukolwiek finansowania sprawdza także wydatki. Liczy się to czy mamy inne finansowe zobowiązania w postaci kredytów czy pożyczek. Odmowa kredytu może również nastąpić ze względu na brak wkładu własnego. Niektóre placówki wymagają od klientów minimum 20 procentowego wkładu własnego. Wysoki odsetek decyzji negatywnych dotyczy firm. Problem z nimi związany to forma opodatkowania na sadach ryczałtowych. Istnieje jednak kilka sprawdzonych sposobów na to aby poprawić swoją zdolność kredytową w oczach banku. Każdy, kto pragnie spotęgować swoje szanse może wysłać wniosek do wielu instytucji finansowych. Zwiększa to jednak perespektywę dodatkowych kosztów. Niektóre instytucje pobierają bowiem prowizję za rozpatrzenie wniosku o kredyt. Chcąc zapobiec odrzuceniu wniosku z powodu niskiej zdolności, możesz wydłużyć okres kredytowania, wybrać raty równe a nie malejące, dodatkowo zabezpieczyć swoją pożyczkę poprzez poręczycieli. Nie bez znaczenie są także otwarte limity kredytowe . W momencie kiedy staramy się o kredyt lepiej jest zamknąć wszystkie karty kredytowe. Odmowa kredytu może także nastąpić z ramienia konsumenta, kiedy to otrzyma lepszą ofertę w innej placówce.