Deklaracja wekslowa potwierdza zgodność porozumienia między bankiem a wystawcą weksla. Jest to forma dokumentu, która jest wystawiana wraz z wekslem in blanco. Deklaracja wekslowa powinna zawierać warunki spełnienia weksla oraz Continue Reading »