Emerytura w Polsce nie wygląda najlepiej. Sytuacja finansowa Polaków z roku na rok się pogarsza, a zapowiedzi rządowe o planowanych podwyżkach rokują jak najgorzej. Mimo, iż na kontach bankowych nasi Continue Reading »