Do bogactwa, posiadania pieniędzy, można mieć jednoznaczny, lub ambiwalentny stosunek. Jedni traktują bogactwo jako cel sam w sobie, inni mają na ten temat dosyć specyficzną opinię. Na przykład Antoni Czechow Continue Reading »