W dyskusjach na temat kredytów hipotecznych i mieszkaniowych udzielanych w euro czy też frankach szwajcarskich, zazwyczaj pomijany jest temat zagrożeń jakie niosą za sobą wahania kursów walut. Obecnie jak wiadomo Continue Reading »