Każdy , kto złożył wniosek o bankowe finansowanie żyje nadzieją , że otrzyma pozytywną opinię banku. Niestety nie zawsze jest to możliwe. Instytucje finansujące mową odmówić udzielenia kredytu z kilku Continue Reading »