Dzięki dotacjom i dopłatom unijnym polskie rolnictwo rozwija się, ale nadal jest nie doinwestowane. Na wielu płaszczyznach swojej działalności nasi rolnicy mają o wiele mniejsze dopłaty niż rolnicy z krajów Continue Reading »