Młodsze pokolenie przyszłych emerytów zostało przez państwo zmuszone do myślenia już teraz o swojej emeryturze. Każda osoba urodzona po 31 grudnia 1968 roku, za którą kiedykolwiek była odprowadzana składka Continue Reading »