Jak wiemy przepisy związane z prawem bankowym cały czas ulegają zmianie. Wysokość oprocentowania narzucanego przez bank centralny czy też warunki obliczania zdolności kredytowej nie są nam już znane, gdyż tak Continue Reading »