Warto ją zawrzeć

18 września 2013

Czytajmy je i nie podpisujmy w ciemno, a chodzi oczywiście o umowy i to bez wglądu czy dotyczą sprzedaży i kupna mieszkać czy umów kredytowych czy też umów ubezpieczeniowych. Wszystkie powinno się czytać bardzo dokładnie i nigdy niestety z różnych powodów tego nie robimy. A później sa tego skutki ponieważ na przykład banki a także firmy ubezpieczeniowe już nie raz płaciły wysokie kary za wprowadzanie do umów niedozwolonych klauzul. O umowach przeróżnego rodzaju wiemy jucz sporo i na jakich zasadach to wszystko funkcjonuje również a na przykład co to jest umowa przedwstępna, i jakie znaczenie ma dla nas umowa przedwstępna? Jest to bardzo ważna umowa ale nie możemy jej traktować jako umowy zasadniczej. Przede wszystkim umowa przedwstępna jest jakby zobowiązaniem obu stron do zawarcia umowy zasadniczej zwanej również przyrzeczonej. Często spotykamy się z umową przedwstępną przy okazji staraniach o kredyty hipoteczne. Oczywiście umowa przedwstępna nie jest koniecznością, ale aby wyrazić taka wolę musi być zgoda obu stron. Pamiętajmy też że umowa przedwstępna może być zawierana dwojako, albo jako umowna cywilno prawna albo w postaci aktu notarialnego. Mniej czasochłonna i mniej kosztowna jest umowa cywilno-prawna, ale bardziej wymierna i konkretna jest umowa podpisana w obecności notariusza. Jeżeli podpisujemy umowę przedwstępna z deweloperem to najlepiej jeżeli jest to umowa podpisana w obecności notariusza. Z umowami jesteśmy zawsze na bakier i najczęściej ich nie czytamy a jeszcze mniej wiemy o umowach przedwstępnych i dlatego powinniśmy wiedzieć i tych formach podpisywania umów, ponieważ później często mamy problemy i możemy ich uniknąć. najlepiej będzie dla nas jak będziemy czuwać nad podpisywaniem umów kredytowych oraz umów ubezpieczeniowych bowiem to banki oraz firmy ubezpieczeniowe najczęściej manipulują swoimi produktami i klientami.